Nema se vremena

Došavši u Ameriku, radio sam u jednoj firmi godinu dana, a da pritom nisam stekao prijatelja. Smatrao sam to jako čudnim, pošto mi nikad nije trebalo toliko vremena za to: čak sam se pitao da možda nešto nije u redu sa mnom? Međutim, kasnije sam shvatio zašto je to tako: Amerikanci toliko rade, da nemaju vremena ni za svoju najužu familiju, a kamoli za prijatelje.