Marks je bio u pravu

Marks je, još pre 150 godina, zapisao da kapitalizam, ako se želi održati, mora ući u svaki kutak planete i podrediti je svojem načinu operiranja.Kada u konačnici kapitalizam zavlada svim tržištima (tj. postane globalan), ponestaće mu prostora za ekspanziju (i eksploataciju, prim.aut.) i tada slijedi njegov konačan kolaps. Bio je u pravu.