Socijalna klima

Homoseksualnost je uočena kod životinja jedino kad su duže vremena izložene nekoj neprirodnoj situaciji (nedostatak ženki, duga izolacija, itd.). Činjenica da Amerika ima najveći postotak homića (među razvijenim zemljama), dovoljno govori o njenoj socijalnoj klimi.