Archive for November 2015Getting old

(Srpski) Što sam stariji, sve sam manji altruista, a sve veći mizantrop!